mask

Inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu poszczególnych obiektów budowlanych. Ma ona na celu zebranie wszystkich aktualnych danych na temat przestrzennego rozmieszczenia budynków oraz elementów zagospodarowania działki. W naszej bogatej ofercie możesz znaleźć przeprowadzanie inwentaryzacji dla budynków różnego typu, budowli oraz sieci infrastruktury technicznej. Zapraszamy!

 

Plac budowy