mask

Szeroka oferta geodezyjna

Nasza oferta jest niezwykle rozbudowana – opracowujemy mapy do celów projektowych, wytyczamy budynki i obiekty na gruncie. Wykonujemy również inwentaryzacje powykonawcze oraz wytyczanie sieci. Zajmujemy się również rozgraniczeniem nieruchomości oraz sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych. Badamy także księgi wieczyste i prowadzimy aktualizację ewidencji gruntów i budynków. Realizujemy także inne nietypowe zadania z dziedziny pomiarów geodezyjnych, takie jak obliczenie mas ziemnych, badanie pionowości, badanie przemieszczeń czy niwelacji terenu według potrzeb Klienta.